DEZYNFEKCJA I MYCIE VC 410 10L DEZOPOL-MED

Opis

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Preparat dezynfekująco-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni szklanych, akrylowych czy lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody, zalecany do stosowania w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach opieki, zakładach kosmetycznych, solariach, zakładach przemysłu spożywczego oraz innych miejscach narażonych na infekcję. Posiada on dobre właściwości myjące.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA
W sektorze klinicznym i ambulatoryjnym:

Czas działania Stężenie
1 minuta 5 %
15 minut 2 %
1 godzina 1 %
4 godziny 0,75 %

Przy wirusowym zapaleniu wątroby typu B i HTLV III/LAV HIV (AIDS), dla dużego stężenia białek na powierzchni:

Czas działania Stężenie
1 godzina 1,5 %

W sektorze spożywczym:

Czas działania Stężenie
30 minut 1 % dla małego
obciążenia
30 minut 1,5 % dla dużego
obciążenia
Roztwory przygotować na bazie zimnej lub letniej wody w stężeniach właściwych dla danej powierzchni. Przedmioty i podłogi przemyć roztworem i pozostawić do wyschnięcia.

SKŁAD
100 g preparatu zawiera substancje czynne: 3,5 g chlorku didecylodimetyloamoniowego, 3,5 g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, 3,5 g chlorku alkilo((etylofenylo)metylo)-dimetyloamoniowego.

UWAGA
R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę, S2 – chronić przed dziećmi, S24/25 -unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody, S45 – w przypadku awarii lub jeżeli Ÿle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

PREPARAT PRZEBADANY KLINICZNIE; POSIADA DOPUSZCZENIA DGHM I DVG, ORAZ POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NUMER 0635/04.
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ZA WYJĄTKIEM SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH – MEDYCZNYCH.

pH: 7,0

ATEST PZH: HŻ/2131/2004

Opakowanie:
Butelka 1 L
Kanister 10 L

Nasza oferta

Dane kontaktowe

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019; użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie; szczegółowe informacje w Polityce prywatności