DEZYNFEKCJA I MYCIE VC 420 1L DEZOPOL

Opis

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Preparat dezynfekująco-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Placówki służby zdrowia: Do mycia i dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi, podłóg, wodoodpornych ścian i sprzętów. Może być stosowany przez przecieranie, zmywanie lub moczenie. W przypadku dezynfekcji przedmiotów zanurzonych lub wypełnionych roztworem należy zwrócić uwagę na pełne zanurzenie przedmiotów lub całkowite ich wypełnienie. Przemysł spożywczy: Do mycia i dezynfekcji powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach.

SPOSÓB STOSOWANIA
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20°C÷30°C.

Zakres zastosowania Stężenie roztworu Czas ekspozycji
Placówki służby zdrowia 2,5 % 15 min.
Przemysł Gruntowna dezynfekcja
Bieżąca dezynfekcja
1 %
1 %
6 godzin
30 min.

Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia.

SKŁAD
100 g preparatu zawiera substancje czynne: 20 g chlorku didecylodimetyloamoniowego, 3,5 g glukonianu chloroheksydyny, 1,5 g tlenku hydroksyetylenoalkiloaminy.

UWAGA
R34 – powoduje oparzenia, R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, S2 – chronić przed dziećmi, S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S45 – w przypadku awarii lub jeżeli Ÿle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO. PRODUKT POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NUMER 0633/04.

pH: 7,0

ATEST PZH: HŻ/01727/00

Opakowanie:
Butelka 1 L
Kanister 10 L

Nasza oferta

Dane kontaktowe

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019; użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie; szczegółowe informacje w Polityce prywatności