DEZYNFEKCJA I MYCIE VC 430 500ml DEZOPOL MED COMPLEX

Opis

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, w tym Tbc, i grzybobójczym w zakresie drożdżakobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W postaci użytkowej nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody, zalecany do stosowania w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach opieki, zakładach przemysłu spożywczego oraz innych miejscach narażonych na infekcję.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA
Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem myjącym. Czystą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji zgodny z obszarem zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

SKŁAD
100 g preparatu zawiera substancje czynne: 0,25 g chlorku didecylodimetyloamoniowego, 0,25 g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, 0,25 g chlorku alkilo((etylofenylo)-metylo)dimetyloamoniowego, 40 g etanolu, 9,5 g propan-2-olu.

EKOLOGIA
Środek nie zawiera APEO, wolnego chloru, aldehydów i konserwantów.

UWAGA
R11 – produkt wysoce łatwopalny, S2 – chronić przed dziećmi, S7 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, S16 – nie przechowywać w pobliżu Ÿródeł zapłonu – nie palić tytoniu, S45 – w przypadku awarii lub jeżeli Ÿle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż Etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

PREPARAT PRZEBADANY KLINICZNIE, POSIADA DOPUSZCZENIE DGHM ORAZ POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NUMER 3372/07.

pH: 6

OPAKOWANIE
Butelka 0,5 L SPRAY
Butelka 0,5 L ZAPAS

Nasza oferta

Dane kontaktowe

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019; użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie; szczegółowe informacje w Polityce prywatności