DEZYNFEKCJA I MYCIE VC 400 1L EPIDEMED

DEZYNFEKCJA I MYCIE VC 400 1L EPIDEMED

Opis

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Posiada spektrum działania: grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżopodobnych), bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze, w tym również wobec wirusa ptasiej grypy typu H3N8 i H5N1. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany także do użycia w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także placówkach gastronomicznych. Posiada dobre właściwości myjące. Preparat może być stosowany również w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Jest skuteczny wobec wirusa ptasiej grypy (odmiany H3N8 / H5N1).

SPOSÓB ZASTOSOWANIA
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem w stężeniach właściwych dla danej powierzchni. Przedmioty i powierzchnie przemyć roztworem, który należy pozostawić na powierzchni przez odpowiedni czas ekspozycji. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

SKŁAD
100 g preparatu zawiera substancje czynne: 7 g chlorku didecylodimetyloamoniowego. Ponadto: <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, <5% EDTA, 2-aminoetanol oraz substancje pomocnicze.

UWAGA:
R34 – powoduje oparzenia, R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, S2 – chronić przed dziećmi, S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody, S37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S45 – w przypadku awarii lub jeżeli Ÿle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. W razie zatrucia lub uczulenia nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Opakowania wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 3356/07.

pH: 12

OPAKOWANIE:
Butelka 1 L
Kanister 10 L

Nasza oferta

Dane kontaktowe

Wszelkie prawa zastrzeżone 2022; użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie; szczegółowe informacje w Polityce prywatności